preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

osp2

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄCZNEJ

KAMIONKI 60.

26-140 ŁĄCZNA

powiat skarżyski

województwo świętokrzyskie

Regon : 292389780

KRS : 00 00 013 663

Konto : BS Suchedniów  Nr 03 8520 0007 2003 0000 0143 0001

Członkowie Zarządu OSP w Łącznej

 • Stanisław Korus – Prezes
 • Dariusz Wilkosz – Wiceprezes - Naczelnik
 • Łukasz Miernik – Z-ca Naczelnika
 • Ireneusz Barański – Skarbnik
 • Mirosław Kopytek – Sekretarz
 • Paweł Kałuziński – Gospodarz
 • Piotr Mirowski – Gospodarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Jan Nowak – Przewodniczący
 • Edmund Wykrota – Sekretarz
 • Krzysztof Ziomkiewicz – Członek

Delegacja na Zjazd Powiatowy ZOSP RP

     Stanisław Korus 

     Dariusz Wilkosz

     Ireneusz Barański

Przedstawiciel OSP do Zarządu Powiatu

Stanisław Korus - Prezes

 

                   SPOTKANIE OPŁATKOWE 2019 OSP W ŁĄCZNEJ

 

 

Informacje ogólne

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem  pożytku publicznego zrzeszające osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodzin. Ruch ten na ziemiach polskich ma już ponad 100-letnią tradycję, ale w obecnym kształcie i strukturach działa od 1949r. Posiada własne logo. Działa w oparciu o statut.

TPD w Łącznej

Działalność TPD u nas datuje się od 1972r., w tym bowiem roku zostało utworzone koło zrzeszające rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łącznej. Jego twórcą był wspaniały pedagog – dyrektor szkoły śp. Stanisław Kończak.

Oddział Gminny TPD w Łącznej został powołany na mocy uchwały podjętej przez grupę założycieli dnia 21 lutego 2003r. Obecnie zrzesza 104 członków zwyczajnych w wieku od 16 – 96 lat. Pracę swą opiera na działalności 3 kół. Oto ich wykaz i liczba członków:

 1. Szkolne Koło przy Zespole Placówek Oświatowych w Goździe – 11 nauczycieli.
 2. Szkolne Koło przy Zespole Szkół w Łącznej – 27 nauczycieli.
 3. Koło złożone z pracowników Urzędu Gminy, GOPS – u, NZOZ, radnych, nauczycieli pracujących w Skarżysku, emerytowanych nauczycieli oraz zwykłych mieszkańców gminy – 66 osób.

 

Wszyscy członkowie zwyczajni opłacają składki w wysokości 1zł miesięcznie (12zł rocznie). Jesteśmy jednostką terenową Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach, stąd posługujemy się ich regonem 260456365. Posiadamy własny NIP: 663-17-34-051 i własne konto w Banku Spółdzielczym Suchedniowie Oddział w Łącznej: 53 8520 0007 2003 0038 2223 0001.

Współpracujemy z miejscowymi instytucjami i urzędami: z samorządem lokalnym, z GOPS –em, z kościołem, ze szkołami, a także z Caritasem i Polską Fundacją Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Pracujemy tylko i wyłącznie społecznie.

Skład osobowy obecnego Zarządu Oddziału.

Prezydium Zarządu:

 1. Ligowski Krzysztof – prezes (lekarz – dyrektor NZOZ)
 2. Dulęba Wanda – wiceprezes – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 3. Góźdź Jolanta – wiceprezes  – nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej
 4. Smulczyńska Monika – skarbnik (księgowa NZOZ)
 5. Chrzęszczyk Zofia – sekretarz (emerytowany nauczyciel)
 6. Smulczyński Rafał – członek Prezydium (nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Goździe).
 7. Chrzęszczyk Andrzej – członek Zarządu (przedstawiciel mieszkańców)
 8. Domagała Iwona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 9. Januchta Jacek – członek Zarządu (przedstawiciel radnych)
 10. Kubińska Klaudia – członek Zarządu (pracownik GOPS-u)
 11. Ledwójcik Anna – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 12. Michta Ilona – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)
 13. Pawelec Małgorzata – członek Zarządu (nauczyciel Zespołu Szkół w Łącznej)

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzyk Barbara – przewodnicząca
 2. Chudzik Anna – członek
 3. Osman Marta – członek

Członkiem Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach jest p. Bernardyna Wasińska – kierownik miejscowego GOPS-u.

Nasze konkretne i najważniejsze działania:

 1. Organizacja bezpłatnych półkolonii dla tych uczniów (pochodzących z rodzin o niskich dochodach ), którzy nie mają żadnych szans na wakacyjny wypoczynek poza miejscem swojego zamieszkania. Dzieci te pod okiem wychowawców nie tylko uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, grach świetlicowych i zajęciach sportowych, ale i otrzymują codziennie 2 pełnowartościowe posiłki, tj. śniadanie i obiad. Z tej formy wypoczynku skorzystało do tej pory 792 dzieci.
 2. Organizujemy jedną lub dwie całodzienne wycieczki autokarowe podczas każdego turnusu półkolonii. Od roku 2003 – 2012 było ich 18, między innymi do Chęcin, Jaskini „Raj”, Oblęgorka, Kałkowa, Pińczowa, Sobkowa, Kurozwęk, Szydłowa, Sandomierza i Krakowa. Cztery z nich całkowicie sfinansował prezes Oddziału – dyr. NZOZ. Z pomocą przy ich organizacji , w tym także finansową, przychodzi nam również p. Bogusława Krawczyńska – radna powiatu.
 3. Udzielamy pomocy finansowej rodzinom wychowującym chore dzieci i będącym w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
 4. Zaopatrujemy dzieci w wyprawki szkolne.
 5. Zbieramy używaną odzież i przekazujemy ją potrzebującym.
 6. Obdarowujemy dzieci z najuboższych rodzin paczkami (słodycze i owoce). Do tej pory przygotowaliśmy ich 486 za kwotę ponad 25 tys. zł, z czego 87 paczek ufundował sam prezes.

Środki na działalność statutową pozyskujemy z następujących źródeł:

 1. Ze składek członków zwyczajnych (12 zł. rocznie)
 2. Z dobrowolnych wpłat członków wspierających
 3. Z dotacji otrzymywanych z Urzędu Gminy w Łącznej na organizację półkolonii
 4. Z organizowanych przez nas corocznie kwest przy kościele parafialnym w Łącznej. Było ich już 10. Kwoty, jakie zbieramy do puszek kwestarskich, są z roku na rok coraz wyższe i kształtują się od 1061,07zł w roku 2003 do 1682,60zł w 2012r. W sumie z tego tytułu wzbogaciliśmy konto TPD o 14 059, 46zł.
 5. Od Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” z Gdyni. Zaznaczyć trzeba, że są to środki celowe i można je wydać tylko i wyłącznie na przygotowywanie posiłków na półkolonie. Do tej pory z „Maciusia” dostaliśmy 7300zł.
 6. Z 1% należnego podatku od osób fizycznych. Z tego tytułu otrzymujemy coraz to wyższe kwoty dzięki temu, że zaufali nam nasi mieszkańcy, którzy ten 1% przekazują na rzecz TPD od 2008r.

W roku 2008 była to kwota 869,55zł

w 2009 – 1562,40 zł

w 2010 – 3745,98zł

w 2011 – 4082,49zł

w 2012 – 5025,33zł

Razem 15.285,75zł

W tym miejscu należy jesze dopowiedzieć, że w trakcie trwania każdej półkolonii otrzymujemy również darowizny w postaci artykułów spożywczych. I tak dzięki staraniom p. Jerzego Wydrycha ( byłego prezesa, ofiarnego darczyńcy i nadal bardzo aktywnego działacza TPD) przez 9 lat na pieczywo zwykłe (chleb i bułki)  oraz pieczywo cukiernicze nie wydaliśmy ani jednej złotówki. Podobnie jak z mięsem i wędlinami drobiowymi. Te od początku , czyli od 2003r. aż do dziś otrzymujemy darmo od braci Zbigniewa i Piotra Piwowarczyków z Zagórza. Także firma „DODONI”, przez 7 lat przychodziła nam z pomocą, ofiarując napoje owocowe.

Na koniec gorący apel do wszystkich dorosłych mieszkańców naszej gminy, czyli do osób pracujących, emerytów i rencistów.

Zjednoczmy się w działaniu dla dobra dzieci gminy Łączna!

Sprawmy, by 1% podatku, jaki już odprowadziliśmy do Urzędu Skarbowego, wrócił do nas, czyli do TPD!

W pełni pozwala nam na to prawo, a my z uporem maniaka nie chcemy z niego korzystać. Tak niewiele przecież trzeba uczynić, by te pieniądze zostały w naszej gminie, zamiast wzbogacać fiskusa, czyli Warszawę. Jesteśmy pewni, że gdyby wszyscy włączyli się do tej akcji, to konto TPD wzbogaciłoby się nie o 5 tysięcy jak w roku 2012, ale o 50 tys. złotych. Jakże szkoda tych pieniędzy, które gdzieś tam „u góry giną”!

Dla tych samodzielnie wypełniających PIT-y podajemy, co należy w odpowiednich miejscach wpisać.

NR KRS: 0000114345

Cel szczegółowy 1%: TPD Łączna

Jeśli ktoś nie potrafi sobie sam poradzić z wypełnieniem PIT-u, prosimy zwrócić się o pomoc bądź to do nauczyciela, bądź do swojego radnego lub kogoś z Zarządu, a my dokonamy reszty.

Za zrozumienie i pomoc w realizacji zadań statutowych serdecznie

podziękowania składa

Zarząd Oddziału Gminnego TPD w Łącznej

Rozkład jazdy Mini BUS

 

Skarżysko Kamienna - Kielce poniedziałek-piątek 4:30, 5:50, 7:45, 8:30, 10:30, 11:40, 14:40, 16:00, 
Skarżysko-Kamienna - Kielce sobota-niedziela

NIE KURSUJE

Kielce - Skarżysko-Kamienna poniedziałek-piątek

5:50, 6:57, 9:12, 9:57, 13:00, 13:20, 16:10, 16:55,

Kielce - Skarżysko-Kamienna sobota-niedziela

 NIE KURSUJE

 

Rozkład jazdy  OPARKA kursuje   od poniedziałku do piatku

nie kursuje w świeta

Kielce - Starachowice przez Suchedniów

Kielce Dworzec PKS : 6:50, 7:45, 10:15, 11:10,  13:30, 15:40, 16:45

z Suchedniowa ul. Kielecka

7:35, 8:28, 11:00, 11:50, 14:15, 16,25, 17:30

 

Starachowice - Kielce

z ul.Radomska Urz. Miasta : 8:40, 9:40,  11:45,  14:00, 14:55

z dworca PKS ul. Nadrzeczna: 5:25, 6:15, 8:44, 9:44, 11:49, 14:04, 15:00

z Suchedniowa TESCO: 6:00, 6:50, 9:22, 10:22, 12:28, 14:45, 15:30

 

 

 

 

Rozkład jazdy  VIKI - BUS

 

                                                    ROZKŁAD JAZDY - OBOWIĄZUJE od 2 WRZEŚNIA

Skarżysko - Kamienna Dworzec PKP stanowisko nr 1

Skarżysko Kamienna - Kielce poniedziałek-piątek

 4:50, 5:15, 6:05, 6:20, 6,40, 7:15, 7:30,9:10,  9:45, 10:20, 10:55, 12:00, 12:45, 13:25, 13:40, 14:10, 15:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:50

Skarżysko-Kamienna - Kielce sobota-niedziela

4:50s, 7:30sn, 8:20s, 10:15sn, 12:45s, 13:25sn, 15:30s, 17:05sn, 19:50s

Kielce - Skarżysko-Kamienna poniedziałek-piątek

6:05,  6:30, 7:30, 7:50, 8:30,  8:50, 9:30, 10:40, 11:15, 11:48, 12:20, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:40, 16:25, 17:20, 18:15, 19:30, 21:15

Kielce - Skarżysko-Kamienna sobota-niedziela

6:30s, 8:55sn, 11:15s, 11:48sn, 14:00s, 15:05sn, 16:50s, 18:15sn, 21:15s

Kielce Dworzec Busów ul. Żelazna, stanowisko nr 8

Objaśnienia:

s- kursuje w soboty
n- kursuje w niedziele
p – kurs pośpieszny trasa S7

Tel: 791 508 518

 

 

Rozkład jazdy PKP

ważny w dniach 13 XII 2020 - 13 III 2021

Łączna - Skarżysko Kamienna 5:52, 6:331, 7:17, 8:42, 11:18, 11:5714, 12:3915,12:5316, 13:5917, 14:0513, 14:1218, 14:5814, 15:3414, 16:49 18:1019, 18:2020, 19:2021, 19:3022, 20:24, 21:1923, 22:06, 23:21
Łączna - Kielce 4:35, 5:12, 6:19, 7:041, 7:48, 8:452, 8:553, 9:52, 10:424, 10:555, 11:066, 12:097, 12:258, 13:069, 13:1210, 14:0211, 14:0512, 14:0713, 15:31, 16:09,  17:5719:44, 21:05, 21:5314 ,
Łączna - Sędziszów 6:19, 9:52, 13:069, 13:1210, 16:09, 17:57
Łączna - Kraków
6:19, 9:52, 13:069, 13:1210, 16:0917:57
Łączna - Częstochowa
5:12
Łączna - Ostrowiec Świętokrzyski

7:17, 8:42, 12:3915, 12:5316, 15:3414, 16:49, 18:1019,  18:2020, 20:24

Łączna-Sandomierz

 

BRAK

 

Objaśnienia:

1- kursuje  od pon - sob oprócz 25 XII, 1I, 6 I

2- kursuje  13 - 17 XII; 24 XII - 28 II od pon - pt i niedz. oprócz 18 - 19 I, 25 I

3 - kursuje  18 XII; 20 - 23 XII; 18 - 19 I; 25 I; 1- 12 III od pon - pt i niedz.

4 - kursuje 4 - 16 XII

5 - kursuje 7 - 8 I; 11 - 13 I

6 - kursuje 17 XII - 5 I od pon - pt oprócz 25 XII, 1 I; 14 I - 12 III od pon - pt.

7 - kursuje 14 XII - 5 I od pon - czw oprócz 21 - 23 XII; 14 I - 12 III od pon - pt oprócz 18 - 19 I, 25 I

8 - kursuje 18 XII; 21 - 23 XII; 7 - 8 I; 11 - 25 I w pon. i wt. oraz 13 I

9 - kursuje od pon - ndz.  oprócz 14 - 16 XII, 16 I

10 - kursuje 14 - 16 XII; 16 I

11 - kursuje 25 I

12 - kursuje od pon - ndz. oprócz 16 I, 25 I

13 - kursuje 16 I

14 - kursuje od pon - pt oprócz 25 XII, 1 I , 6 I

15 - kursuje 13 XII - 28 II; 7 III; 13 III

16 - kursuje 1 - 12 III od pon - sob.

17 - kursuje 13 - 17 XII; 24 XII - 6 I; 14 I - 28 II oprócz 16 I , 18 - 19 I, 25 I

18 - kursuje 18 - 23 XII ; 7 - 10 I; 11 - 25 I w pon, wt. oraz 13 I; 1 - 13 III

19 - kursuje 1 - 12 III

20 - kursuje 13 XIII - 28 II; 13 III

21 - kursuje  13 XII - 28 II

22  - kursuje  1 - 13 III

23 - kursuje od pon - sob.

Uprasza się pasażerów, korzystających z regionalnego transportu kolejowego o każdorazowe sprawdzenie rozkładu jazdy przed rozpoczęciem podróży. np. poprzez stronę internetową portalpasazera.pl lub polregio.pl oraz o śledzenie informacji stacyjnych i wysłuchiwanie komunikatów wygłaszanych przez megafony na stacjach i przystankach kolejowych

 

 

 

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Łączna

Czerwona Górka 1B

26-140 Łączna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ePUAP - adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

telefon: +48 41 25 48 960

fax: +48 41 25 48 977

 NIP Urzędu Gminy: 663-14-26-243

NIP Gminy Łączna: 663-18-67-303

REGON Urzędu Gminy: 290567124

REGON Gminy Łączna: 291010180

 

Nr rachunku bankowego: 

Bank Spółdzielczy Suchedniów Oddział w Łącznej

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

 

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:30-16:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:00

 

Numery telefonów

PIERWSZY KONTAKT:


– 41 25 48 960      Sekretariat Urzędu
– 41 25 48 977      FAX Sekretariat Urzędu
– 605 799 499       Promocja gminy

ORGANIZACJA:

– 41 25 48 961      Sekretarz Gminy
– 41 25 48 961      Kadry
– 41 25 48 978      Obsługa Rady Gminy - Decyzje RG,   Uchwały RG
604 994 659       Obrona Cywilna
– 41 25 48 963      Informatyk, Radca Prawny, strona internetowa, stypendia: wydawanie decyzji, przyjmowanie rachunków

OŚWIATA:

– 41 25 48 961     Oświata – Edukacja, Stypendia

KSIĘGOWOŚĆ:

– 41 25 48 970     Skarbnik Gminy - księgowość budżetu Gminy, księgowość jednostek organizacyjnych, sprawozdawczość, projektowanie budżetu, wykonanie budżetu.
– 41 25 48 965     Księgowość: płace, podatki, księgowość podatkowa, PEFRON
– 41 25 48 965     Księgowość: wymiar podatkowy, Vat – faktury, osoby prawne, środki transportu, akcyza, wydawanie zaświadczeń, opłaty – dzierżawy, czynsze, pas drogowy, eksploatacja, kontrola podatkowa
– 41 25 48 965    Księgowość: dochody i wydatki Urzędu Gminy, sprawozdawczość budżetowa jednostki, bilanse jednostki i Gminy, ubezpieczenia pracowników PZU.
– 41 25 48 966    Kasa: wpłaty: śmieci, woda, ścieki, opłaty skarbowe, wypłata świadczeń GOPS.

INWESTYCJE:

– 41 25 48 975      Kierownik Wydziału Technicznego – zamówienia publiczne, inwestycje.
– 41 25 48 972     Środki pozabudżetowe, środki Unijne.
– 41 25 48 972      Zarządzanie drogami.
– 41 25 48 975      Rolnictwo, ochrona środowiska, azbest, wycinka drzew, bezpańskie zwierzęta.
– 41 25 48 972      Czystość, porządek, gospodarka odpadami, nieczystości stałe i płynne.                                

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE:

– 41 25 48 973      Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: wypisy, wyrysy, gospodarka gruntami, nadawanie numerów domów, decyzje i naliczenia: dzierżawy, czynsze.

USC:

– 41 25 48 967      Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja gospodarcza CEIDG, zameldowania, wymeldowania, zapewnienia do ślubu, wydawanie i rejestracja odpisów aktów: zgonu, urodzenie, małżeństwa.
– 41 25 48 967      Ewidencja ludności, dowody osobiste.

PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA:

-41 25 48 967       Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, profilaktyka uzależnień, Gminna Komisja d/s Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Komisja Społeczna

Komisja Społeczna - 9 radnych

1. Żaczek Jolanta - Przewodniczący
2. Nyga Mirosław - Zastępca Przewodniczącego
3. Chaba Edward - członek
4. Cieślik Halina - członek
5. Janik Tomasz - członek
6. Litwiński Sławomir - członek
7. Pająk Monika - członek
8. Siewierska Marta - członek
9. Wisowaty Andrzej - członek

Komisja Finansowo - Gospodarcza

 Komisja Finansowo-Gospodarcza - 9 radnych

1. Litwiński Sławomir - Przewodniczący
2. Krawczyńska Bogusława - Zastępca Przewodniczącego
3. Cieślik Halina - członek
4. Janik Tomasz - członek
5. Ledwójcik Tadeusz - członek
6. Pająk Monika - członek

7. Piwowar Bernarda - członek
8. Wisowaty Andrzej - członek
9. Żaczek Jolanta - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 radnych

1. Chaba Edward - Przewodniczący
2. Mendak Dariusz - Zastępca Przewodniczącego
3. Krawczyńska Bogusława - członek
4. Ledwójcik Tadeusz - członek
5. Nyga Mirosław - członek
6. Wykrota Edmund - członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna - 4 radnych

1. Januchta Jacek - Przewodniczący
2. Wykrota Edmund - Zastępca Przewodniczącego
3. Piwowar Bernarda- członek
4. Siewierska Marta - członek

Lp. Nazwisko i imię Data dyżuru
1 Barański Ireneusz 24.04.2017   21.08.2017   18.12.2017
2 Borowiec Czesław 08.05.2017   28.08.2017  
3 Chaba Edward 09.01.2017   15.05.2017   11.09.2017  
4 Czerwiński Tomasz 16.01.2017   22.05.2017   18.09.2017  
5 Januchta Jacek 23.01.2017   29.05.2017   25.09.2017
6 Kałuziński Paweł 30.01.2017   12.06.2017   09.10.2017
  itwiński Sławomir 13.02.2017   19.06.2017   16.10.201
  ga Mirosław 20.02.2017   26.06.2017   23.10.2017
9 Odrzywolska Malwina 27.02.2017   10.07.2017   30.10.2017
10 Osman Artur 13.03.2017   17.07.2017   13.11.2017
11 Pająk Monika 02.01.2017   06.03.2017   05.06.2017   07.08.2017   02.10.2017   04.12.2017
12 Siewierska Marta 20.03.2017   24.07.2017   20.11.2017
13 Śliwa Jacek 27.03.2017   31.07.2017   27.11.2017
14 Wisowaty Andrzej 06.02.2017   03.04.2017   03.07.2017   04.09.2017    06.11.2017 
15 Żaczek Jolanta 10.04.2017   14.08.2017   11.12.2017

 

 

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła