preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

 

Skala

 

Cele:

Doskonalenie umiejętności zamiany jednostek, przedstawiania czegoś w skali, obliczania skali mając odpowiednie dane. Ukazanie potrzeby stosowania skali w życiu.

Sprzęt:

Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości. Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym przymocowana jest rączka o regulowanej wysokości. Koło podzielone jest na 100 cm, co jeden centymetr i opisane liczbami co 5 cm. Po jednej stronie koła umieszczona jest wskazówka, która wskazuje odmierzaną odległość, a po drugiej stronie koła umieszczony jest licznik, który w metrach (do 10.000 m) wskazuje odmierzoną odległość. Dodatkowo, koło kliknięciem informuje o pełnym obrocie koła (= 1 metr).

Opis ćwiczenia:

Narysuj plan sali lekcyjnej w skali. Do pomiaru długości sali użyj drogomierza.

Nasze pomiary:

Klasa IV b - sala 27

Nasze wymiary sali 10m /7 m

W skali 1: 100

10 m= 1000cm : 100 = 10 cm

7m = 700 cm : 100 = 7 cm

Sala nr 27 w skali 1: 100 ma wymiary 10cm/7cm

 

 

 

Klasa V b – sala 15

Nasze wymiary sali 10m /6 m

W skali 1: 200

10 m= 1000cm : 200 = 5cm

6m = 600 cm : 200 = 3 cm

Sala nr 15w skali 1: 200 ma wymiary 5cm/3cm

                                              

 

 

 

Naturalny sposób filtrowania wody w kolejnych warstwach gleby.

Model 1

Cel ćwiczenia:

Symulacja naturalnych procesów filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przezkolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze.

Sprzęt:

Model edukacyjny WODA – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 1

Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel, piasek, żwir.

Opis doświadczenia:

Złożony model w kształcie zbliżony jest do składanego prostopadłościanu zwężającego się ku górze z wymodelowaną na kształt powierzchni gleby górną powierzchnią.

Przez ten model przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem, liśćmi.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

 

 

Filtracja zanieczyszczonej wody. Model 2

Cel ćwiczenia:

Model służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń.

Sprzęt:

Zestaw edukacyjny WODA - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 2
Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składa się z 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek, żwir. Całość osadza się na większym 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę.

Opis doświadczenia:

Z elementów z zestawu edukacyjnego zbudowaliśmy kolumnę filtracyjną oraz wsypaliśmy do pojemników materiały filtracyjne.

Przez ten model powoli przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

Najbardziej rozpowszechnionym i wysoce skutecznym rozwiązaniem w filtrowaniu wody jest filtr z węgla aktywnego. Niestety nieskuteczny w przypadku skażenia fluorem, ołowiem czy drobnoustrojami.

 

Odczyty pogody

1

2

3

4

5

Zajęcia w terenowe w okolicy szkoły.
Wykorzystane pomoce:
- kompas
- gnomon
- lupa
- przyrząd do pomiaru 5w1
- lornetka
- aparat

1. Orientowanie mapy za pomocą kompasu oraz znaków topograficznych i obiektów terenowych.
2. Wyznaczanie za pomocą kompasu kieruneku północnego w terenie oraz pozostałych kierunków i zaznaczanbie ich na róży kierunków.
3. Szukanie obiektów znajdujących się na południe, północ, wschód i zachód od miejsca obserwacji.
4. Wyznaczanie kieruneku północnego za pomocą gnomonu.
5. Obserwacja drzewa
- jego korony (korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony
południowej)
- jego kory (kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza, gdy cały
pień jest obrośnięty mchem, na północnej stronie jest go więcej).
6. Szukanie kamieni porośniętych mchem i icha pomocą lupy obserwacja (mech rośnie od północy, ponieważ najbardziej oświetlona w ciągu dnia jest południowa strona kamienia, a mech lubi cień).
7. Obserwacja przez lornetkę zamontowanych anten satelitarnych, w którym kierunku są zwrócone. ( zazwyczaj na południe)
8. Wyznaczanie temperatury oraz poziomu hałasu za pomocą przyrządu 5w1.
Temp. 20oC
Poziom hałasu w normie.
9. Zabawa w poszukiwaczy skarbów. Odszukiwanie skarbów ukrytych w różnych miejscach w pobliżu szkoły, w jak najkrótszym czasie według instrukcji porószania się np: idź 5 kroków na N następnie skręć na W, itp.

Zajęcia wykorzystujące zestaw demonstracyjno- doświadczalny " Energia słoneczna".

Jak od ilości chlorków w wodzie zależy jej jakość?
Chlor wolny (Cl2) w warunkach naturalnych nie występuje. Może przedostawać się do wód wraz ze ściekami, które poddano chlorowaniu chlorem lub jego związkami.
Dopuszczalne stężenia chlorków w wodzie do picia wynosi 250 mg/dm3 jeśli są pochodzenia naturalnego. Chlorki z zanieczyszczeń czynią wodę nieprzydatną do picia.
Sprzęt i odczynniki:
Zestaw do oznaczania chlorków.
Opis ćwiczenia:
Wodę z kranu miareczkowano mianowanym roztworem Hg(NO3) 2 wobec difenylokarbazonu jako wskaźnika, w środowisku o pH 2,3-2,8 do zmiany zabariwnia.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość chlorkóww mg/ l .
Nasze wyniki:
130 mg/l
120 mg/l
125 mg/l
120 mg/
130 mg/l
Średnia z wyników: 125 mg/l co mieści się w dopuszczalnym stężeniu chlorków co czyni tę wodę przydatną do picia.
Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

Czy w każdej wodzie równie łatwo się pierze, czyli jak zbadać twardość wody?
Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu.
Cel ćwiczenia:
Ocena twardości wody wodociągowej, (próba pobrana z kranu znajdującego się w sali)
Sprzęt: Odczynniki:
- cylinder miarowy, - roztwór wersenianu dwusodowego EDTA-Na,
- pipety kalibrowane - bufor amoniakalny,
- nasycony roztwór czerni eriochromowej
Opis ćwiczenia:
Do dwóch cylindrów miarowych odmierzono 5mlwody wodociągowej, następnie dodano po 5 kropli buforu oraz czerni eriochromowej.Pierwszy roztwór potraktowano jako wzorzec koloru, natomiast drugi miareczkowano roztworem EDTA-Na do momentu zmiany zabarwienia z czerwonego na niebieskie. Z pipetyodczytano objętość zużytego roztworu wersenianu.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość mg/ CaCO3 .
Nasze wyniki:
156 mg
180 mg
147 mg
150mg
130 mg
150 mg
Średnia z wyników: 152,16 mg/ CaCO3 = woda miękka
Twardość wody ma duży wpływ na jakość nie tylko prania i tkanin, ale także na sprzęt AGD w domu.
W twardej wodzie większość składników detergentów do prania przyczepia się do minerałów zawartych w wodzie, zamiast czyścić ubrania. To oznacza, że żeby uzyskać satysfakcjonujące efekty prania, musisz zużyć więcej detergentu i podwyższyć temperaturę prania, co dla ubrań bywa zabójcze.
Aby trwale pozbyć się problemu twardej wody do prania, warto rozważyć zamontowanie zmiękczacza wody.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

 

                                                      Odczyty pogody

 

odczyty pogody

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń