preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Widok na gminę
  • Budynek Urzędu Gminy
  • Kościół w Łącznej
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej
  • Dom Kultury w Klonowie
  • Zalew w miejscowości Jaśle
Walne sprawozdawcze zebranie członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zostało zwołane na 24.02. 2023r. Do Hotelu „Stary Młyn” w Suchedniowie zjechali się samorządowcy z 98 gmin Województwa Świętokrzyskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Związek działa na rzecz pogłębiania współpracy między miastami i gminami regionu wspierając rozwój społeczności lokalnych.Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Stowarzyszenia Burmistrz Chęcin -…

Czytaj więcej: Wójt Romuald Kowaliński na walnym zebraniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W piątek 24 lutego br. Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2023r. powołał na stanowisko:Zastępcy Wójta Gminy Łączna Kierownika Wydz. TechnicznegoKrzysztofa Pastuszkę. Powołanie na stanowisko upoważnia do wydawania decyzji administracyjnych oraz określa upoważnienia do podejmowania innych czynności. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie nowo powołanego zastępcy przeję…

Czytaj więcej: Wójt Gminy Łączna powołał na stanowisko swojego Zastępcę

Karnawał za nami. W bibliotece odbyły się w tym czasie zajęcia dla dzieci na czas ferii zimowych – zajęcia prowadzone były w trzech świetlicach: w Kamionkach,  Zagórzu i Klonowie. Pielęgnowane były tradycje w postaci zabaw ostatkowych zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz przez stowarzyszenie „Seniorzy Razem w Łącznej”. Dla młodzieży biblioteka zorganizowała spotkanie walentynkowe z poezją i literaturą młodzieżową. Wszys…

Czytaj więcej: Karnawał w Bibliotece Gminnej - Ferie, Walentynki, Ostatki i Kusoki

Na stronie BIP Urzędu Gminy https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=142745  zamieszczono: 1.     Zarządzenie Nr 1/2023        Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe        z dnia 17 lutego 2023r. 2.    Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko głównego księgowego.    &nb…

Czytaj więcej: Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna    Wójt Gminy Łączna informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert na : „Realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 roku poprzez organizację zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łączna oraz organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym”. W postępowaniu kon…

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Łączna

Na stronie BIP Urzędu Gminy : https://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=33644 zamieszczono : 1. protokół z kontroli przeprowadzonej w Szkole i Przedszkolu w Zaleziance dot. prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” w Zaleziance za 2021 rok, 2. odpowiedź Stowarzyszenia na wnioski pokontrolne do audytu za 2021 rok, 3. protokół z kontroli przeprowadzonej w Szk…

Czytaj więcej: AUDYT ZAKOŃCZONY

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo