preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna
  • Zdjęcie slajdu 1
  • Zdjęcie slajdu 2
  • Zdjęcie slajdu 3

Czytaj więcej: LGD - fundusz pożyczkowy

Czytaj więcej: ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DZIECKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Łącznej: DOSTAWĘ ZABUDOWY SAMOCHODU RATOWNICTWATECHNICZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZNAOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiejNie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej ora…

Czytaj więcej: OSP Łączna ogłasza przetarg

OBWIESZCZENIEz dnia 25 maja 2018r.o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale sp…

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

ue1

Mapa gminy

Halo Łączna

szop

tvs logo bottom

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

Kalendarz wydarzeń