preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

… z sesji Rady Gminy. W środę 31 stycznia 24r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się LXI – e w kadencji 2018- 2024 posiedzenie Rady Gminy Łączna. Po przywitaniu gości, stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad Przewodnicząca Rady Monika Pająk przeszła do kolejnego punktu porządku, według którego sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy w 2023 roku przedstawili:

- p. o Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaleziance Sławomir Tofil,
- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej Jolanta Żaczek,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Goździe Urszula Wilkosz,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Marcisz,
- p. o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Bożena Tuśnio,
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Beata Kołda.

Następnie sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2023r. przedstawili:

- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Edmund Wykrota,
- przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji Edward Chaba,
- przewodniczący Komisji Gospodarczej Sławomir Litwiński,
- przewodnicząca Komisji Społecznej Marta Siewierska.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023r. przedstawił Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek.

Wójt Gminy Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z prac w okresie między sesjami. Pan Wójt Uczestniczył w spotkaniach :

- z Kierownik ZGK i projektantem modernizacji ujęć wody p. Dobiesławem Ślizem,

- z p. Andrzejem Jakubcem p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie sytuacji oświatowej w Gminie,

- z przedstawicielami firmy SAMER w sprawie budowy osiedla w Występie,

- z p. Odrzywolskim i wykonawcą PFU dla II etapu zbiornika Jaśle p. Głowackim w sprawie zagospodarowania terenu wokół akwenu,

- z p. Józefem Brykiem Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie sytuacji oświatowej w Gminie,

- w Nadleśnictwie Suchedniów w sprawie wstrzymania lub ograniczenia wycinki najcenniejszych przyrodniczo lasów,

- w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy Łączna.

Wójt Gminy między sesjami wydał Zarządzenia w sprawach:

- ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Łączna,

- powołania Komisji w celu oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu gminy Łączna.

Z ostatnich wniosków wykonano:

Zostały wykopane tymczasowe rowy przy rzece Jaślanie, która wylała na skutek obfitych opadów deszczu. Pomogą one zapobiec podtopieniom w Osełkowie i Stawiku. Duże niebezpieczeństwo zalania terenu stanowią również tamy wybudowane przez bobry o czy powiadomiono już odpowiednie instytucje.

Uzupełniono ubytki w asfalcie w Łącznej i Goździe oraz skierowano na wniosek radnego Występy pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej w sprawie uzupełnienia ubytku na poboczu drogi powiatowej w Występie.

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi gminnej Podłazie – Krzyżka, przygotowano dokumentację projektową na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Jaśle, zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi przy cmentarzu w Kamionkach, a także na prośbę mieszkańców zamontowany zostanie próg zwalniający w Starej Występie oraz wymieniony (uszkodzony) w Osełkowie.

Rada Gminy podczas obrad podjęła uchwały w sprawach:

- ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na I kwartał 2024 roku,
- zatwierdzenie planów prac stałych Komisji Rady Gminy Łączna na I kwartał 2024 roku,
- powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zaleziance,
- zmian budżetu Gminy Łączna na 2024rok,
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2024 – 2032.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji zakończono obrady

.

 

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo