preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

… z sesji Rady Gminy. W czwartek 11 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się LX – e w kadencji i pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Gminy Łączna. Zgodnie z porządkiem obrad, po przywitaniu gości, stwierdzeniu kworum i powołania sekretarza obrad Przewodnicząca Rady Gminy Łączna Monika Pająk oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami.

Pan Wójt Romuald Kowaliński uczestniczył w :

- wręczeniu nagrody za I miejsce w konkursie plastycznym uczennicy kl. I ze szkoły w Łącznej, zorganizowanym przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich oraz WFOŚ i GW w Kielcach,

- spotkaniu w sprawie zakupy samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej,

- kolędowaniu w bibliotece gminnej,

- spotkaniu z projektantem p. Adamem Sadłowskim w sprawie omówienia kosztorysu na drogę w Jaślach,

- posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

- spotkaniu z Przewodniczącym GKRPA i N oraz Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w sprawie wynajmu pomieszczeń,

- spotkaniu z posłem na Sejm RP p. Lucjanem Pietrzczykiem w sprawie sytuacji oświaty w naszej gminie.

Pan Wójt poinformował również, że do chwili obecnej Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” nie podpisało porozumienia w sprawie przejęcia Szkoły Podstawowej w Zaleziance.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej Sławomir Litwiński, przedstawił Wysokiej Radzie wnioski z prac Komisji między sesjami.

Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek przedstawił stanowisko gminy po konsultacjach z innymi gminami, odnośnie pisma w sprawie pomocy dla Ukrainy.

W sprawie pytań, wniosków i interpelacji, pytania radnych dotyczyły awarii oświetlenia w Goździe oraz Zaskalu, na które odpowiedzi udzielił zastępca Wójta – Kierownik wydziału technicznego Krzysztof Pastuszka.

Na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wisowatego w sprawie drogi w Kamionkach odpowiedzi udzieli p. Wójt, a po udzieleniu odpowiedzi przez Skarbnik Gminy Joannę Kopytek na pytania dotyczące budżetu gminy,

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 - Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032,

- uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2024r.

Pan Wójt podziękował radnym, którzy głosowali za przyjęciem budżetu na 2024r.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Gminy Łączna.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo