preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

plakat dla gmin

plakat a

Poniżej druki do pobrania oraz harmonogram szkoleń

UWAGA!     SZKOLENIE 22 MAJA O GODZINIE   8.00  !

harmonogram

formularz zgłoszeniowy

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o niepełnosprawności

przetwarzanie danych osobowych

Harmonogram szkoleń na czerwiec

Wirtulna

zmaina wirt

zmaian wirt2

 

Jeśli chcesz być informowany poprzez wiadomości SMS o aktualnościach, wydarzeniach, zagrożeniach podaj swój numer telefonu komórkowego oraz wybierz sołectwo w którym mieszkasz.

SMS

Sołectwo(*)
Nieprawidłowe dane

Podaj numer telefonu komórkowego(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażenie zgody(*)
Wymagane jest wyrażenie zgody

Wpisz kod z obrazka(*)
Wpisz kod z obrazka
Nieprawidłowe dane

Temat: Czy wodór może być paliwem przyszłości? Samochody zasilane wodorem.

Uczniowie po złożeniu modelu obserwowali jeżdżące autko-model pojazdu napędzanego czystym wodorem gromadzonym w wodzie w wyniku wykorzystania ogniwa paliwowego typu PEM (Polymer Electrolyte Membrane). Mogli obserwować tworzenie się tlenu i wodoru w dwóch transparentnych pojemnikach z wodą umieszczonych z tyłu pojazdu.
Wniosek: W wyniku zachodzenia reakcji tlenu z wodorem wytwarzano energię elektryczną oraz wodę (para wodna) – pojazd poruszał się cicho, bez wydzielania toksycznych produktów spalania.
Na zakończenie uczniowie burzliwie dyskutowali na temat wad i zalet zastosowania wodoru jako paliwa na szeroką skalę.

23 kwietnia 2018 r. uczniowie wraz z opiekunami przygotowali szkolny apel poświęcony „Światowemu Dniu Ziemi”. Pod hasłem „End Plastic Pollution” - dotyczyło ono walki z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami. Dzień Ziemi stał się również okazją do przeprowadzenia w szkole Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska „Ekotest 2018” organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie, w którym wzięło udział ogółem 23 uczniów z całej szkoły. Celem konkursu jest promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.

Uczniowie poznawali zależności między organizmami w lesie, wzbogacali wiedzę o biocenozie lasu z użyciem planszy dydaktycznych, gry dydaktyczne, poznawali różnorodność ekosystemów leśnych na świecie.

Przez cały październik i listopad 2017r. prowadzili obserwacje roślin i grzybów spotykanych w Łącznej korzystając z mikroskopów, lupy i atlasów.
W czasie zajęć prowadzili obserwacje mikroskopowe wykonywanych przez siebie preparatów.
Na zajęciach używali kart demonstracyjnych celem opisywania cyklu życia metalu, plastiku, drewna i szkła – poznawali proces recyklingu.
W styczniu identyfikowali zabytki Łącznej i województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem sposobów ochrony przyrody i środowiska.

Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali i przeprowadzili pokaz doświadczeń i eksperymentów ekologicznych w ramach Dnia Otwartego Szkoły.

Temat: Ogniwo paliwowe jako przykład wykorzystania etanolu do produkcji energii elektrycznej.Uczniowie klas V poznali działanie modelu bio – energii wykorzystując etanol do produkcji energii elektrycznej. Ogniwo paliwowe przetwarza energię elektryczną w wyniku chemicznej przemiany 15% - ego roztworu etanolu w roztwór kwasu – papierek uniwersalny barwił się w zakresie pH6. Uczniowie zauważyli że ogniwo to może być przyszłościowym źródłem energii elektrycznej, gdyż przetwarza w pojedynczej operacji energię chemiczną w elektryczną bez pośrednictwa ciepła i energii mechanicznej. Poza tym zwrócili dużą uwagę, iż proces ten przebiega bez hałasu i przy ubogiej emisji szkodliwych składników spalin.

Uczniowie klas IV i V w lutym 2018r. poznawali krajobraz Łącznej i sposoby ochrony przyrody oraz środowiska – najlepsi uczniowie pod opieką nauczycieli przyrody przygotowali grę dydaktyczną z wielkim testem ekologiczno – przyrodniczym o Łącznej i okolicy a także nakręcili film w scenerii leśnej w ramach Konkursu Województwa Świętokrzyskiego – Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach: „ Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVII edycja – temat konkursowy: „Oglądanie telewizji, gry na komputerze, wyprzedaże w supermarketach to popularne sposoby spędzania czasu, które negatywnie wpływają na rozwój młodego człowieka. Wskaż w jaki sposób zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o parki krajobrazowe lub Nadleśnictwo.”

Temat: Poznajemy podstawowe frakcje glebowe.
Uczniowie badali doświadczalnie próbkę gleby 200g z terenu wokół szkoły w Łącznej.
Określili zawartość procentową frakcji glebowych: #5 – 129g, #10 – 97g, #35 – 185g, 92,5%, #60 – 3g, 1,5%, #120 – 3g, 1,5%, #230 – 3g, 1,5%.
Wniosek: Udział procentowy frakcji glebowych ma wpływ na zastosowanie i wartość użytkową gleb.
Temat: Wpływ wapnowania gleby na strukturę gruzełkowatą gleby.
Uczniowie badali odczyn roztworu za pomocą roztworu wskaźnikowego oraz za pomocą pasków wskaźnikowych, przed i po dodaniu do gleby kwaśnej rozdrobnionej kredy.
Wniosek: Po wapnowaniu gleby pH=7 poprawia się struktura gleby, gruzełki gleby zamieniają się w kłaczki i próba się klaruje.
Temat: Badanie przepuszczalności, właściwości sorpcyjnych gleb oraz wpływu chlorku sodu na glebę.
Badano przepuszczalność próby glebowej i gleby piaszczystej. Czas przepływu wody w glebie piaszczystej wyniósł 59s50”, czas przepływu wody w próbce gleby użytkowej wyniósł 1min6s34”. Dodanie do gleby użytkowej piasku nie powoduje zmian w prędkości klarowania się gleby. Dodanie soli powoduje rozpadanie się cząstek gleby, powstaje zawiesina i próba klaruje się wolniej.
Wniosek: Sól zmniejsza przepuszczalność i zdolności sorpcyjne gleby – stosowanie soli zimą wykazuje działanie szkodliwe.
Prowadzono również obserwacje mikroskopowe i określano wpływ soli na organizmy glebowe. Poznawano zjawisko plazmolizy jako skutek posypywania solą jezdni zimą.

Temat: Otacza nas hałas.
Uczniowie klas V mierzyli poziom hałasu w szkole za pomocą urządzenia pomiarowego 5w1 (odczyt 110 dB na przerwach do 74 dB na lekcji)
Uzyskane wyniki interpretowali jako wpływające niekorzystnie na zdrowie społeczności szkoły.
Badali również promieniowanie UV za pomocą miernik promieniowania UV-AB z podświetlanym wyświetlaczem LCD do pomiarów ultrafioletu (UVA/UVB) w zakresie 290...370 nm.

Temat: Energia ze słońca.
Klasa VIA (13 uczniów) i VIB (17 uczniów) dokonali skupienia energii słonecznej przy użyciu zwierciadła kulistego wklęsłego. Model ten demonstruje skupianie promieni słonecznych i przekazywanie ich energii przewodnikiem miedzianym. Sprawdzali szybkość nagrzewania białej i czarnej kartki. Umieszczone piórko ptasie w ognisku zwierciadła pali się po około 1 godzinie przy wysokim nasłonecznieniu. Podłączyli silniczek ze śmigiełkiem i fotoogniwem skierowanym w stronę świecącej lampki – fotoogniwa zamieniły energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w energię elektryczną.
Doświadczenia z zakresu energii słonecznej – jej pozyskiwania, przetwarzania, zachowywania oraz wykorzystywania, zaznajomiły uczniów z pojęciem fotoogniwa, czyli ogniwa fotowoltaicznego.

 

 Temat zajęć: Energia z wody, czyli co może turbina wodna?
Uczniowie ZSP w Łącznej poznali zasady działania i wykorzystania turbiny wodnej. Model turbiny wodnej podłączono do źródła wody, obserwowano jej pracę poprzez transparentną szybą z przodu. Turbina podłączona do małego generatora wytwarzała prąd, którego działanie można było zobaczyć poprzez świecącą żarówkę, obracające się koło barw i inne elementy obwodu.
Po wykonaniu doświadczenia z użyciem modelu turbiny wodnej uczniowie zapoznali się z rozmieszczeniem elektrowni wodnych w Polsce co pozwala realizować zasadę racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z ideą ekorozwoju.

 

Skala

 

Cele:

Doskonalenie umiejętności zamiany jednostek, przedstawiania czegoś w skali, obliczania skali mając odpowiednie dane. Ukazanie potrzeby stosowania skali w życiu.

Sprzęt:

Drogomierz, czyli przyrząd kołowy do pomiaru odległości. Na ruchomym, gumowanym kole pomiarowym przymocowana jest rączka o regulowanej wysokości. Koło podzielone jest na 100 cm, co jeden centymetr i opisane liczbami co 5 cm. Po jednej stronie koła umieszczona jest wskazówka, która wskazuje odmierzaną odległość, a po drugiej stronie koła umieszczony jest licznik, który w metrach (do 10.000 m) wskazuje odmierzoną odległość. Dodatkowo, koło kliknięciem informuje o pełnym obrocie koła (= 1 metr).

Opis ćwiczenia:

Narysuj plan sali lekcyjnej w skali. Do pomiaru długości sali użyj drogomierza.

Nasze pomiary:

Klasa IV b - sala 27

Nasze wymiary sali 10m /7 m

W skali 1: 100

10 m= 1000cm : 100 = 10 cm

7m = 700 cm : 100 = 7 cm

Sala nr 27 w skali 1: 100 ma wymiary 10cm/7cm

 

 

 

Klasa V b – sala 15

Nasze wymiary sali 10m /6 m

W skali 1: 200

10 m= 1000cm : 200 = 5cm

6m = 600 cm : 200 = 3 cm

Sala nr 15w skali 1: 200 ma wymiary 5cm/3cm

                                              

 

 

 

Naturalny sposób filtrowania wody w kolejnych warstwach gleby.

Model 1

Cel ćwiczenia:

Symulacja naturalnych procesów filtrowania wody jakie zachodzą w naturze, gdzie woda przesącza się przezkolejne warstwy gleby o różnej budowie i strukturze.

Sprzęt:

Model edukacyjny WODA – filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 1

Zestaw zawiera rozkładany model w kształcie transparentnego wycinka warstw gleby składający się z 4 poziomów filtracyjnych osadzonych na pojemniku zbierającym przefiltrowaną wodę. Każdy z tych poziomów ma wyprofilowaną głębszą przestrzeń pośrodku (z otworami), do której wsypuje się zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel, piasek, żwir.

Opis doświadczenia:

Złożony model w kształcie zbliżony jest do składanego prostopadłościanu zwężającego się ku górze z wymodelowaną na kształt powierzchni gleby górną powierzchnią.

Przez ten model przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem, liśćmi.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

 

 

Filtracja zanieczyszczonej wody. Model 2

Cel ćwiczenia:

Model służy do demonstracji i doświadczeń z zakresu filtrowania, oczyszczania i uzdatniania wody. Pozwala też zaprezentować procesy i etapy oczyszczania wody jakimi posługuje się człowiek, aby pić wodę wolną od zanieczyszczeń.

Sprzęt:

Zestaw edukacyjny WODA - filtrowanie, oczyszczanie, uzdatnianie – model 2
Model wykonany jest z twardego, transparentnego tworzywa sztucznego i składa się z 3 par rozdzielnych pojemników (łącznie 6) w kształcie walca z otworami w dnie, nakładanych kolejno na siebie, do których wsypywane są zawarte w zestawie materiały filtrujące: aktywny węgiel w zakręcanym pojemniku, piasek, żwir. Całość osadza się na większym 2-częściowym pojemniku zbierającym oczyszczoną wodę.

Opis doświadczenia:

Z elementów z zestawu edukacyjnego zbudowaliśmy kolumnę filtracyjną oraz wsypaliśmy do pojemników materiały filtracyjne.

Przez ten model powoli przefiltrowaliśmy wodę uprzednio zanieczyszczoną ziemią, olejem.

Nasz wynik:

Uzyskaliśmy przefiltowaną wodę wolną od zanieczyszczeń.

Najbardziej rozpowszechnionym i wysoce skutecznym rozwiązaniem w filtrowaniu wody jest filtr z węgla aktywnego. Niestety nieskuteczny w przypadku skażenia fluorem, ołowiem czy drobnoustrojami.

 

Odczyty pogody

 

 

3

4

5

Zajęcia w terenowe w okolicy szkoły.
Wykorzystane pomoce:
- kompas
- gnomon
- lupa
- przyrząd do pomiaru 5w1
- lornetka
- aparat

1. Orientowanie mapy za pomocą kompasu oraz znaków topograficznych i obiektów terenowych.
2. Wyznaczanie za pomocą kompasu kieruneku północnego w terenie oraz pozostałych kierunków i zaznaczanbie ich na róży kierunków.
3. Szukanie obiektów znajdujących się na południe, północ, wschód i zachód od miejsca obserwacji.
4. Wyznaczanie kieruneku północnego za pomocą gnomonu.
5. Obserwacja drzewa
- jego korony (korony samotnie stojących drzew są przeważnie bardziej rozwinięte od strony
południowej)
- jego kory (kora samotnie rosnących drzew od strony północnej jest często grubsza, gdy cały
pień jest obrośnięty mchem, na północnej stronie jest go więcej).
6. Szukanie kamieni porośniętych mchem i icha pomocą lupy obserwacja (mech rośnie od północy, ponieważ najbardziej oświetlona w ciągu dnia jest południowa strona kamienia, a mech lubi cień).
7. Obserwacja przez lornetkę zamontowanych anten satelitarnych, w którym kierunku są zwrócone. ( zazwyczaj na południe)
8. Wyznaczanie temperatury oraz poziomu hałasu za pomocą przyrządu 5w1.
Temp. 20oC
Poziom hałasu w normie.
9. Zabawa w poszukiwaczy skarbów. Odszukiwanie skarbów ukrytych w różnych miejscach w pobliżu szkoły, w jak najkrótszym czasie według instrukcji porószania się np: idź 5 kroków na N następnie skręć na W, itp.

Zajęcia wykorzystujące zestaw demonstracyjno- doświadczalny " Energia słoneczna".

Jak od ilości chlorków w wodzie zależy jej jakość?
Chlor wolny (Cl2) w warunkach naturalnych nie występuje. Może przedostawać się do wód wraz ze ściekami, które poddano chlorowaniu chlorem lub jego związkami.
Dopuszczalne stężenia chlorków w wodzie do picia wynosi 250 mg/dm3 jeśli są pochodzenia naturalnego. Chlorki z zanieczyszczeń czynią wodę nieprzydatną do picia.
Sprzęt i odczynniki:
Zestaw do oznaczania chlorków.
Opis ćwiczenia:
Wodę z kranu miareczkowano mianowanym roztworem Hg(NO3) 2 wobec difenylokarbazonu jako wskaźnika, w środowisku o pH 2,3-2,8 do zmiany zabariwnia.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość chlorkóww mg/ l .
Nasze wyniki:
130 mg/l
120 mg/l
125 mg/l
120 mg/
130 mg/l
Średnia z wyników: 125 mg/l co mieści się w dopuszczalnym stężeniu chlorków co czyni tę wodę przydatną do picia.
Nadmierne stężenia chlorków w wodzie do picia powodują przyspieszenie tempa korozji w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do zwiększenia zawartości metali w dostarczanej wodzie.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

Czy w każdej wodzie równie łatwo się pierze, czyli jak zbadać twardość wody?
Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu.
Cel ćwiczenia:
Ocena twardości wody wodociągowej, (próba pobrana z kranu znajdującego się w sali)
Sprzęt: Odczynniki:
- cylinder miarowy, - roztwór wersenianu dwusodowego EDTA-Na,
- pipety kalibrowane - bufor amoniakalny,
- nasycony roztwór czerni eriochromowej
Opis ćwiczenia:
Do dwóch cylindrów miarowych odmierzono 5mlwody wodociągowej, następnie dodano po 5 kropli buforu oraz czerni eriochromowej.Pierwszy roztwór potraktowano jako wzorzec koloru, natomiast drugi miareczkowano roztworem EDTA-Na do momentu zmiany zabarwienia z czerwonego na niebieskie. Z pipetyodczytano objętość zużytego roztworu wersenianu.
Miareczkowanie powtórzono 5 razy.
Otrzymane wyniki pomnożono przez 300 i otrzymano ilość mg/ CaCO3 .
Nasze wyniki:
156 mg
180 mg
147 mg
150mg
130 mg
150 mg
Średnia z wyników: 152,16 mg/ CaCO3 = woda miękka
Twardość wody ma duży wpływ na jakość nie tylko prania i tkanin, ale także na sprzęt AGD w domu.
W twardej wodzie większość składników detergentów do prania przyczepia się do minerałów zawartych w wodzie, zamiast czyścić ubrania. To oznacza, że żeby uzyskać satysfakcjonujące efekty prania, musisz zużyć więcej detergentu i podwyższyć temperaturę prania, co dla ubrań bywa zabójcze.
Aby trwale pozbyć się problemu twardej wody do prania, warto rozważyć zamontowanie zmiękczacza wody.

Badanie przeprowadzili uczniowie klasy IV b na zajęciach dodatkowych z przyrody.

 

                                                      Odczyty pogody

 

odczyty pogody

 

Wnioski OZE
Gmina Łączna, informuje iż prowadzi nabór ciągły wniosków od mieszkańców w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


Dokumenty wymagane na etapie aplikowania o zakwalifikowanie się mieszkańca do projektu:
- ankieta wstępna doboru instalacji OZE,
- deklaracja udziału w projekcie,
- oświadczenie – kryteria rekrutacji,
- oświadczenie dotyczące budynków mieszkalnych w budowie (jeśli dotyczy).


Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej w godzinach pracy urzędu.

 

PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Gmina Łączna, informuje o przedłużeniu do 28 kwietnia 2017 r. terminu naboru wniosków od mieszkańców w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu parasolowego obejmującego zakup i montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zachęcamy do składania wniosków, jednocześnie informując, iż mała ilość mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie uniemożliwi Gminie Łączna wnioskowanie o dofinansowanie w ramach w/w działania.

 

Podstawowe zasady uczestnictwa mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków.

Dokumenty wymagane na etapie aplikowania o zakwalifikowanie się mieszkańca do projektu:
- ankieta wstępna doboru instalacji OZE,
- deklaracja udziału w projekcie,
- oświadczenie – kryteria rekrutacji,
- oświadczenie dotyczące budynków mieszkalnych w budowie (jeśli dotyczy).

Wnioski należy składać w terminie do 28 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej w godzinach pracy urzędu.

 

 

pytania i odpowiedzi OZE

 

Co to jest energia odnawialna
Zgodnie z Prawem energetycznym, OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. Tylko energia wyprodukowana w jeden z powyższych sposobów pozwala na korzystanie z mechanizmów wspierania określonych przez Prawo energetyczne i inne odpowiednie rozporządzenia.

Odnawialne źródła energii w Polsce:
• biomasa,
• energia słoneczna.
• zasoby geotermalne,
• energia wody,
• energia wiatru,

kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła

Regulamin naboru wniosków od mieszkańców

Załącznik nr 1 - ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące budynków mieszkalnych w budowie

Podstawowe informacje o projekcie parasolowym

Prezentacja

 

realizacja projektu

 

Mieszkańcy Gminy Łączna będą mogli uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, w celu obniżenia rachunków za energię.
W tym celu prosimy wszystkich, którzy są zainteresowani uzyskaniem dopłat do montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych o wypełnienie ankiety i złożenie jej w:


                                                                         Urzędzie Gminy
                                                                              pok. nr 7
                                                                      do 20 marca 2017r.

Gmina Łączna planuje złożyć wniosek w imieniu swoich mieszańców po ogłoszenie naboru przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w II kwartale 2017r.
Dofinansowanie do montażu instalacji OZE dla mieszkańców wyniesie do 60% netto wartości instalacji. Wszyscy, którzy wezmą udział w projekcie będą musieli zabezpieczyć pozostałe środki jako wkład własny. Gmina natomiast własnym staraniem i na własny koszt przygotuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisze umowę i będzie nadzorować realizację projektu oraz dokona jego rozliczenia.
W marcu br. planowane jest zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem w projekcie. Koniecznością będzie przeprowadzenie wizji lokalnych u osób deklarujących udział, podczas których specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł zbadają możliwości instalacji OZE w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb zgłaszającego.
Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu wizji lokalnej zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach informacyjnych.
Warunkiem złożenia przez Gminę wniosku ośrodki z RPO jest zebranie grupy co najmniej 180 - 200 mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie. Zebrane ankiety i dane w nich zawarte posłużą do opracowania zbiorowego wniosku.
Realizacja projektu będzie możliwa tylko wtedy, gdy Gmina uzyska dofinansowanie z RPO WŚ 2014 – 2020.
W takim przypadku Gmina będzie zobowiązana wyłonić wykonawcę tych instalacji w drodze przetargu. Zachęcam mieszkańców do składania ankiet.

Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński

 

 

 

Przypominamy zasady działania PSZOK
Mieszkańcy Gminy Łączna, chcąc pozbyć się odpadów nietypowych, np. leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych poremontowych, ale wyłącznie z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, zużytych opon (wyłącznie od samochodów osobowych) itp. mogą dostarczać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w msc. Łączna.
Odpady budowlane i rozbiórkowe można oddać w ilości 200kg/gospodarstwo/rok.
Punkt czynny jest w środy w godzinach od 15°° do 19°°, zaś w sobotę w godzinach od 8°° do 14°°.
Odpady do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie wyłącznie od mieszkańców gminy Łączna, którzy odprowadzają opłatę za gospodarowanie odpadami do Urzędu Gminy. Celem uniknięcia „podrzucania” do PSZOK odpadów przez firmy usługowe świadczące usługi sprzątania lub remontowe, w Punkcie prowadzony jest proces weryfikacji osób dostarczających odpady. W celu potwierdzenia faktu zamieszkania na terenie Gminy Łączna, mieszkaniec winien okazać się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania. Powyższa procedura ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których odpady do Punktu dostarczać będą osoby zamieszkujące na terenie gmin innych niż Gmina Łączna bądź podmioty nieuprawnione np. firmy i instytucje, które zobowiązane są do zawierania umów na odbiór odpadów, które powstają w wyniku prowadzenia przez daną firmę działalności. Do PSZOK nie są również przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogłyby wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.
Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzący działalność gospodarczą muszą mieć podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.
Ta sama zasada dotyczy również właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą duży remont domu czy pomieszczeń gospodarczych np. remontują większość tych pomieszczeń, wymieniają okna, remontują dach. W takiej sytuacji należy zamówić kontener na odpady i rozliczyć się bezpośrednio z przedsiębiorcą, który odbierze odpady. Ta sama zasada dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą prace rozbiórkowe na nieruchomości.

Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony samochodów ciężarowych, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.
W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je także oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
(PSZOK)

1. PSZOK w Gminie Łączna prowadzony jest przez firmę: Gminę Łączna  Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna.
2. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łączna.
3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:
- w środę w godzinach 15:00-19:00
- w sobotę w godzinach 8:00-14:00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
5. Dostarczający odpady ma obowiązek podać dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania (podanie danych jest obligatoryjne; odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości przekazania odpadów). Pracownik PSZOK jest upoważniony do wylegitymowania dostarczającego odpady.
6. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK.
Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.
7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone innymi odpadami.
8. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne wymienionych w pkt. 14 w każdej ilości oprócz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpad komunalny, który można oddać w ilości 200kg/gospodarstwo/rok; pozostałą ilość właściciel nieruchomości może oddać w Punkcie odpłatnie w ramach indywidualnej umowy zawartej z Wykonawcą.
9. Odpady wymagające opakowania przyjmowane będą wyłącznie w niecieknących pojemnikach, posiadających czytelna etykietę umożliwiającą ich identyfikację.
10. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania wyżej wymienionych zapisów, zasad BHP i p. poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz poleceń pracownika punktu. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej
11. Zakazuje się zostawiania odpadów pod nieobecność pracownika punktu.
12. Teren PSZOK jest monitorowany
13. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
baterie i akumulatory
świetlówki
kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, pozbawiany części składowych istotnych z uwagi na przeznaczenie do jakiego został zaprojektowany)
opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin
opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
tekstylia, opakowania z tekstyliów
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne o kodzie:
17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 - Gruz ceglany
17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Inne nie wymienione odpady
17 02 02 - Szkło
17 02 03 - Tworzywa sztuczne
17 06 04 - Materiały izolacyjne
17 08 02 - Materiały budowlane zawierające gips
popiół
tworzywa sztuczne
szkło opakowaniowe
oleje i tłuszcze

14. W PSZOK nie przyjmowane są odpady:
pochodzące z działalności gospodarczej
zmieszane o kodzie 20 03 01
zawierające azbest i papę
części samochodowe (zderzaki, szyby samochodowe, itp.)
inne nie wymienione w pkt 14 chyba ze prowadzący punkt rozszerzy listę przyjmowanych odpadów

15. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela na miejscu pracownik PSZOK lub pod numerem telefonu prowadzącego Punkt: 041 25 48 960
16. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy urzędu, w Wydziale Technicznym – Gospodarka Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Łącznej, Czerwona Górka 1B lub na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w dniach 24 - 25 września 2016r. pod numerem telefonu 602-729-318.

Na terenie gminy Łączna działają następujące Koła Gospodyń Wiejskich:

  • KGW "Aktywne Kobiety" Zagórze - przewodnicząca Edyta Adwent
  • KGW "Zagórzanki" - przewodnicząca Marta Siewierska
  • KGW "Łącznianie"  - przewodnicząca Jolanta Żaczek
  • Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Klonowa - przewodnicząca Jowita Damek
  • KGW "Klonowianki" - przewodnicząca Alicja Sucheńska
  • KGW Gózd- przewodnicząca Barbara Jasińska
  • KGW Osełków - przewodnicząca Monika Pająk
  • KGW Zaskale - przewodnicząca Ewa Kotwica

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Łączna 115

26-140 Łączna

tel. 41 25 48 465

Nr rachunku bankowego dla opłat za wodę i ścieki:

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

 

 Baza sprzętowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Zakład Gospodarki Komunalnej posiada na wyposażeniu:

- nowy ciągnik New Holland

- wóz asenizacyjny

- kosiarka bijakowa

- samochód volkswagen brygadówka

- samochód osobowy ford fiesta

- przyczepa traktorowa

- zamrażarka do rur

- monitoring na pompowniach w Czerwonej Górce i Kamionkach

Zakład świadczy usługi w zakresie:

Cennik usług

cennik usług

 

 

 Ujęcia wody w gminie Łączna.

a) Ujęcie wody w Klonowie


b) Ujęcie wody w Zaleziance

 

W ostatnich miesiącach pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej przeprowadzili czynności konserwacyjne na ujęciach wody w gminie Łączna.

 

Zakres wykonanych robót obejmował:

Ujęcie w Klonowie :

- pomalowane zostały ściany w stacji uzdatniania wody zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,

- wymalowane zostały również wnętrza studni włącznie z armaturą,

- pomalowano pokrywy studni,

- uszczelniono kołnierze betonowe na studniach głębinowych,

- został przeprowadzony całkowity remont nadbudowy zbiornika wody,

- wymienione zostały drzwi sztuk 2, wejściowe do stacji uzdatniania,

- zamontowana została rynna spustowa i zbierająca,

- wymieniona została główna magistrala na SUW,

- wymienione zostało złoże katalityczne i przeprowadzona została aktywacja na SUW,

- wymieniono również pompę głębinową ,

Dnia 05.11.2019r. przeprowadzono dezynfekcję zbiornika.

Ujęcie Czerwona Górka :

- uzupełnione zostały elementy ogrodzenia przy studni nr1,

- wymieniono siatkę przy wywietrznikach na studniach ,

- pomalowane zostały pokrywy zewnętrzne na studniach,

- pomalowano wnętrze studni Nr1,

- pomalowano bramę wejściową na studni Nr1 w Czerwonej Górce.

Ujęcie Zalezianka:

- wykonano malowanie szachtów w studni na ujęciu,

- pomalowano włazów do studni,

- uszczelniono kołnierze betonowe studni,

Wyżej wymienione roboty dały wymierny efekt w postaci poprawy ciśnienia w wodociągu oraz zdatności wody. Zakład wykonał roboty samodzielnie inwestując z własnych środków 25 tys. zł.

wyniki badań

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej jest Kierownik Zakładu, Łączna 115 26-140 Łączna.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej; za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator danych osobowych – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łącznej przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; oraz do uzupełnienia danych niekompletnych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej; Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

ZGK WODOMIERZE

 

zgk

UCHWAŁA Nr XXIX/145/2017
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Łączna w wysokości:

1) 4,50 zł netto/m³ dostarczonej wody dla indywidualnych gospodarstw domowych

2) 4,50 zł netto/ m³ dostarczonej wody dla pozostałych odbiorców

3) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczonych na podstawie odczytów wskazań wodomierza – 2,40 zł. netto/m-c.

4) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 1 rozliczanych na podstawie ryczałtu
- 2,40 zł netto/m-c

5) Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej dla odbiorców wyszczególnionych w pkt 2 rozliczanych według wskazań wodomierza oraz według przeciętnych norm zużycia wody - 7,20 zł. netto/m-c na odbiorcę.
§ 2.
Zatwierdza się taryfę na zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna w wysokości – 7,28zł. netto/m³ dla wszystkich grup taryfowych.

§ 3.
1. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych w wysokości :
a) 0,95 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ dostarczonej wody
b) 4,28 zł. ( netto) + VAT do każdego m³ ścieków odprowadzanych
do kanalizacji

2.Ustala się dopłatę z budżetu Gminy do ścieków dla pozostałych odbiorców
w wysokości - 2,18 zł ( netto ) + Vat do każdego m³ ścieków odprowadzanych do kanalizacji.

§ 4.
1. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy z indywidualnych
gospodarstw domowych, ustala się na kwotę - 3,55 zł/m³+ Vat.

2. Cenę wody , którą obowiązani są zapłacić odbiorcy pozostali ,
ustala się na kwotę - 4,50 zł/m³ + Vat.

3. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązane są zapłacić
indywidualne gospodarstwa domowe ustala się na kwotę - 3,00 zł/ m³
+ Vat.

4. Cenę ścieków określoną w § 2 uchwały , którą obowiązani są zapłacić
pozostali odbiorcy 5,10 zł /m³ + Vat

§ 5.
Dopłata, o której mowa w § 3 będzie przekazywana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w formie dotacji przedmiotowej. Terminy przekazywania dotacji określa odrębna uchwała.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

§ 7.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zatwierdzone taryfy ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łączna w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 8.
Traci moc uchwała Nr XVII/82/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017r.

 

                       KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej przypomina,
o zakazie odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 139, 1893
z 2016r. brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
Art. 9.2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych w szczególności:
1.odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
2. odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
3. substancji palnych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków, oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.
5. odpadów ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika i ścieków z kiszonek.
Największe problemy eksploatacyjne powstają z powodu wrzucania do sieci kanalizacji sanitarnej chusteczek nawilżających i pieluszek dla dzieci, patyczków do czyszczenia uszu, rajstop oraz tłuszczów i substancji ropopochodnych. Powyższe odpady higieniczne i tekstylne winny być przez mieszkańców wrzucane do koszy na śmieci i wywożone w ramach wywozu odpadów z terenu gminy Łączna a substancje ciekłe utylizowane.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.
Mając powyższe na uwadze, ZGK prosi właścicieli posesji, z których ścieki socjalnobytowe, przemysłowe oraz wody opadowe i drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości
i nie wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów.
Informujemy, że Zakład będzie przeprowadzał kontrole w w/w zakresie. W przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej oraz wrzucania zabronionych prawem substancji i odpadów zostanie wszczęte postępowanie administracyjne
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Mgr inż. Marek Walkowicz

 

 

Łączna dnia 20.04.2017

KOMUNIKAT

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĄCZNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej informuje, że będzie sukcesywnie w ramach możliwości finansowych ZGK przeprowadzał planową wymianę wodomierzy głównych na terenie gminy Łączna.

Zgodnie z art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, koszty nabycia zainstalowania i utrzymania wodomierzy głównych ponosi przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne. Natomiast zgodnie z art. 27 pkt. 6 tejże Ustawy ilość wody bezpowrotnie zużytej uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymanego na koszt odbiorcy usług. Legalizacja wodomierzy tak głównych jak i tych dodatkowych jest ważna 5 lat.

Po wykonaniu montażu nowego wodomierza zostanie wypełniony przez pracownika ZGK Łączna protokół montażu wodomierza głównego.

Dodatkowo prosimy o podanie pracownikowi ZGK zaktualizowanych danych niezbędnych do wypełnienia załącznika do protokołu montażu wodomierza. Dane zapisane w załączniku są konieczne do sporządzania przez ZGK Łączna raportów i sprawozdań dla instytucji kontrolnych związanych z ochroną środowiska.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie dostępu do tych urządzeń i umożliwienie wykonania prac montażowych oraz podpisanie protokołu wymiany wodomierza i załącznika nr 1.

Będziemy starali się skontaktować z odbiorcami wody w formie powiadomień i ogłoszeń oraz telefonicznie.

Istnieje możliwość zgłoszenia wymiany wodomierza przez odbiorców wody pod numerem telefonu
41-25-48-465 w godzinach:

poniedziałek 7.30 – 16,00 wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 oraz piątek 7.30 – 15.00.

W załączeniu:
1. Protokół montażu wodomierza
2. Załącznik nr 1- do protokołu montażu wodomierza

                                                                                                         Z poważaniem:

 

                         PROTOKÓŁ MONTAŻU WODOMIERZA

      Spisany w dniu ...........................................w miejscowości ...............................................................................
      W obecności Użytkownika ...................................................................................................................................
      ..................................................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................................................
                                                        (imię i nazwisko, adres)

     w sprawie wymiany wodomierza nr fabryczny .............................................................................................
     w budynku mieszkalnym / lokalu użytkownika ............................................................................................
     ze stanem wodomierza ( w dniu wymiany) ....................................................................................................

    Zainstalowano wodomierz o nr fabrycznym .................................................................................. ze stanem
    początkowym ....................................... cechy plomby ....................................... Legalizacja ............................
    Przyczyna wymiany ...............................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................
    Osoba wymieniająca wodomierz :
           1. .........................................................................................................
           2. ........................................................................................................
   Stwierdziła poprawność wykonanych prac oraz zgodności numerów identyfikacyjnych wodomierzy.
   Inne wnioski : uwagi / bez uwag/    ......................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................................
   Integralną częścią protokołu montażu jest załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza
   Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.
       Załączniki:
      1. Załącznik nr 1 do protokołu wymiany wodomierza (na odwrotnej stronie).

   Podpis użytkownika/odbiorcy wody:                                        Podpis osoby wymieniającej wodomierz

 

załącznik do protokołu

 

Podkategorie

 

a straż

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła