preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2019 r.


Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz.1454 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Łączna Nr III/11/18 z dnia 20 Grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łączna, Wójt Gminy Łączna zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:


Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem:
Dla gospodarstw od 1–3 osób 6,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)
Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 24,00 zł/miesiąc od gospodarstwa
Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika:
Dla gospodarstw od 1–3 osób 8,50 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)
Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 34,00 zł/miesiąc od gospodarstwa
Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane):
Dla gospodarstw od 1–3 osób 11,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę)
Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 44,00 zł/miesiąc od gospodarstwa

Stawka opłaty jest wyliczana zgodnie ze złożoną przez Państwa deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy wpłacać w terminach:
I kwartał – 15 marzec (obejmuje m-ce styczeń, luty, marzec)
II Kwartał – 15 maj (obejmuje m-ce kwiecień, maj, czerwiec)
III kwartał – 15 wrzesień (obejmuje m-ce lipiec sierpień, wrzesień)
IV kwartał – 15 listopad (obejmuje m-ce październik, listopad, grudzień)
na rachunek bankowy Gminy Łączna 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 w kasie Urzędu Gminy Łączna lub u sołtysów.


Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 stycznia 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Łączna.

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

COVID-19

covid

Mapa gminy

37

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła