preloader
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Urząd Gminy Łączna

               500

zdjęcie google.com

Cały Świat walczy z pandemią.
Stosujmy się do zaleceń, bo od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z pandemią COVID-19.

Godziny pracy Urzędu
Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek – Czwartek  7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:00


ZACHOWUJMY SIĘ MĄDRZE I ODPOWIEDZIALNIE
KILKA PODSTAWOWYCH ZASAD, ZAKAZÓW I OBOSTRZEŃ
OBOWIĄZUJĄCYCH DO 17 STYCZNIA 2021R.


1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OSOBAMI
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
• na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
• w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
• w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

CZĘSTE MYCIE RĄK ( W MIARĘ MOŻLIWOŚCI - DEZYNFEKCJA)
PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
Ważne! Obowiązuje zakaz przemieszczania się z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godz. 19:00 – 6:00
Wyjątkiem jest wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych, działalności gospodarczej, a także zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.


KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy osób, które:
• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
• przekraczają granicę RP transportem zorganizowanym**,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
Ważne! Od 28 grudnia z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19).


WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA
Działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.
Ważne! Od 28 listopada, działalność bibliotek jest możliwa przy zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 powierzchni przeznaczonej do udostępniania zbiorów.


KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.


UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.


ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.


WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA
Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.
Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.


TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

EDUKACJA
Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.
Ważne! Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian.


ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogą uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. Organy prowadzące te placówki mogą je prowadzić, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.


CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Działalność galerii handlowych będzie ograniczona. Otwarte pozostaną tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami, meblami.
W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:
• 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
• 1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2


GODZINY DLA SENIORÓW
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


GASTRONOMIA
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.


SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU
W całym kraju salony urody, tatuażu, fryzjerzy, a także kosmetyczki działają w reżimie sanitarnym.
Stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
• używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
• przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.
Ważne! W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi), a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Ważne! Pomimo ograniczenia działalności galerii i parków handlowych (od 28 grudnia), salony fryzjerskie i kosmetyczne w tych miejscach mogą funkcjonować w reżimie sanitarnym.
Źródło https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Treść rozporządzenie w załączniku.

rozporządzenie RM

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID- 19

                                                 szczepienia

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyzwala w organizmie naturalną produkcję przeciwciał oraz stymuluje nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.


Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna.


Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych:
pracownicy służby zdrowia;
mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
osoby powyżej 60. roku życia;
służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
nauczyciele.


Szczepionka daje nam możliwość pokonanie koronawirusa. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. Bądźmy odpowiedzialni.

W Gminie Łączna Punkt Szczepień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kamionki 59

pod numerem tel: 41 25 48 112

w godzinach od 7.00 - 18.00
można zapisywać się na listę osób chętnych do szczepień przeciw COVID – 19

 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami  będą miały zapewniony bezpłatny dowóz do punktu szczepień zlokalizowanego w Łącznej (NZOZ). Zgłoszenia na bezpłatny dowóz pod numerem tel: 41 25 48 112


Jeżeli NZOZ w Łącznej nie będzie w stanie zapewnić dowozu, koordynatorem ds. dowozu osób  mających obiektywne i i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbiliższego punktu szczepień  na terenie Gminy Łączna  jest   MIROSŁAW KOPYTEK.  Telefoniczny  punkt zgłoszeń potrzeb transportowych  tel: 691 399 473

KROK PO KROKU - OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA  KROK PO KROKU OD REJESTRACJI DO SZCZEPIENIA pdf

 

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień
gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
poniżej linki

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Numery kont bankowych:

Opłata za śmieci: 

68 8520 0007 2003 0029 4018 0019

Pozostałe podatki: 

69 8520 0007 2003 0029 4018 0001

ZGK - opłata za wodę i ścieki: 

64 8520 0007 2003 3000 3091 0001

Wpłać podatek lub opłatę on-line

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

ue1

dofinansowanie polska

Dofinansowanie z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

infolinie pomoc

flaga ua

gis

Mapa gminy

tvs logo bottom

FPWS logo m

akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości

bip

logotekstura bez tła

czyste powietrze logo