Most łączący Gminę Łączna - Powiat Skarżyski i Gminę Masłów – Powiat Kielecki zostanie przebudowany. Wczoraj tj. 25 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisana została umowa pomiędzy starostą kieleckim - Michałem Godowskim, wicestarostą skarżyskim - Arturem Berusem, wójtem gminy Masłów - Tomaszem Lato i wójtem gminy Łączna - Romualdem Kowalińskim. Umowa dotyczy remontu mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Barcza na terenie gminy Masłów. Inwestycja niezwykle ważna zarówno dla mieszkańców Barczy jak i dla mieszkańców Klonowa, miejscowości położonej po drugiej stronie mostu w gminie Łączna. Mieszkańcy już od dawna czekali na realizację tej inwestycji. Parametry techniczne istniejącego mostu wylkuczały możliwość przedłużenia tras linii autobusowych komunikacji zbiorowej do Klonowa nad czym mieszkańcy bardzo ubolewali. Jak powiedział Wójt Gminy Łączna Romuald Kowaliński : „Cieszę się jako Wójt, w końcu małej gminy, bo tylko 5 – tysięcznej, że udaje nam się włączyć do wspólnych działań....... Okazuje się, że jest to bardzo skuteczna droga do tego, żeby realizować te zadania, na które czekają mieszkańcy.” Bez porozumienia z samorządami o wspólnej inwestycji nie byłoby możliwe samodzielne wykonanie tak kosztownego zadania. W imieniu swoich mieszkańców podziękowania złożyli Wójtowie Łącznej i Masłowa.