osp2

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĄCZNEJ

KAMIONKI 60.

26-140 ŁĄCZNA

powiat skarżyski

województwo świętokrzyskie

Regon : 292389780

KRS : 00 00 013 663

Konto : BS Suchedniów  Nr 03 8520 0007 2003 0000 0143 0001

Członkowie Zarządu OSP w Łącznej

  • Stanisław Korus – Prezes
  • Dariusz Wilkosz – Wiceprezes - Naczelnik
  • Łukasz Miernik – Z-ca Naczelnika
  • Ireneusz Barański – Skarbnik
  • Mirosław Kopytek – Sekretarz
  • Paweł Kałuziński – Gospodarz
  • Piotr Mirowski – Gospodarz

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

  • Jan Nowak – Przewodniczący
  • Edmund Wykrota – Sekretarz
  • Krzysztof Ziomkiewicz – Członek

Delegacja na Zjazd Powiatowy ZOSP RP

     Stanisław Korus 

     Dariusz Wilkosz

     Ireneusz Barański

Przedstawiciel OSP do Zarządu Powiatu

Stanisław Korus - Prezes

 

                   SPOTKANIE OPŁATKOWE 2019 OSP W ŁĄCZNEJ