Komisja Społeczna

Komisja Społeczna - 9 radnych

1. Żaczek Jolanta - Przewodniczący
2. Nyga Mirosław - Zastępca Przewodniczącego
3. Chaba Edward - członek
4. Cieślik Halina - członek
5. Janik Tomasz - członek
6. Litwiński Sławomir - członek
7. Pająk Monika - członek
8. Siewierska Marta - członek
9. Wisowaty Andrzej - członek

Komisja Finansowo - Gospodarcza

 Komisja Finansowo-Gospodarcza - 9 radnych

1. Litwiński Sławomir - Przewodniczący
2. Krawczyńska Bogusława - Zastępca Przewodniczącego
3. Cieślik Halina - członek
4. Janik Tomasz - członek
5. Ledwójcik Tadeusz - członek
6. Pająk Monika - członek

7. Piwowar Bernarda - członek
8. Wisowaty Andrzej - członek
9. Żaczek Jolanta - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 6 radnych

1. Chaba Edward - Przewodniczący
2. Mendak Dariusz - Zastępca Przewodniczącego
3. Krawczyńska Bogusława - członek
4. Ledwójcik Tadeusz - członek
5. Nyga Mirosław - członek
6. Wykrota Edmund - członek

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna - 4 radnych

1. Januchta Jacek - Przewodniczący
2. Wykrota Edmund - Zastępca Przewodniczącego
3. Piwowar Bernarda- członek
4. Siewierska Marta - członek