W październiku 2016r., w celu realizacji zamówienia : w formule zaprojektuj i wybuduj realizacja przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podzagnańszcze” Gmina podpisała umowę z firmą ELEKTROINSTALATOR z Bodzentyna.
Po uzyskaniu wszelkich zezwoleń firma ta w kwietniu br. zakończyła montaż lamp i słupów oświetleniowych w miejscowości Podzagnańszcze w kierunku Zaskala oddając do użytku całą instalację.
Koszt inwestycji: 63.900,00 zł brutto,
W zakres robót obejmował m.in. :
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren,
- uzyskanie prawomocnego na rzecz Gminy pozwolenia na budowę,
- budowa oświetlenia: oprawy oświetleniowe LED typu ALGOL S LED o mocy 50 W lub równoważny - szt. 16, słupy stalowe okrągłe typu S-70PC-3 z wysięgnikiem typu S-80C-3 lub równoważny – szt. 16. Przewody typu YAKXS 4x50 i YAKXS 4x35 lub równoważny.
- uzyskanie warunków przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego,
- pełna obsługa geodezyjna (w tym inwentaryzacją powykonawczą ),
- niezbędne odbiory techniczne, próby i badania instalacji, dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały, niezbędnymi do przekazania obiektu do użytkowania.

IMG a

 

IMGb