Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”


W dniu 15 marca br. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej odbyły się 40 – jubileuszowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali:
- przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku Kamiennej,
- Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek
- Naczelnik OSP w Łącznej Dariusz Wilkosz
- Skarbnik OSP w Łącznej Ireneusz Barański.


Uczestnicy turnieju musieli wykazać się swoją wiedzą, rozwiązując test składający się z 20 pytań. Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: pierwszą stanowili uczniowie szkół podstawowych a drugą uczniowie gimnazjów. Ze szkół podstawowych udział wzięło 7 uczestników, ze szkół gimnazjalnych 6.
Wszystkim uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.


W grupie młodszej nagrody zdobyli:

1. Izabela Kałuzińska SP Łączna
2. Bartłomiej Saletra SP Gózd
3. Roksana Borowiec SP Gózd


W grupie starszej nagrody zdobyli:

1. Weronika Moskal
2. Paulina Kula
3. Małgorzata Kargul


Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach Turnieju.