31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek oraz ubiegania się o świadczenie postojowe.

Zależy nam, aby informacje o przysługujących uprawnieniach dotarły do jak największej liczby płatników/przedsiębiorców.

Materiały oraz wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej:

ZUShttps://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus.

Przekazujemy również link do materiałów dotyczących PUE: https://www.zus.pl/portal/pomoc/

Zachęcamy do składania wniosków przez PUE.

Poniżej instrukcje wypełniania wniosków.

Artykuł ZUS o pomocy

Wniosek RDU    Informacje o wniosku RDU     Instrukcja wypełniania wniosku RDU

Wniosek RDZ    Informacje o wniosku RDZ     Instrukcja wypełniania wniosku RDZ    Załącznik do wniosku RDZ

Wniosek RSP-C    Informacje o wniosku RSP-C     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-C

Wniosek RSP-D    Informacje o wniosku RSP-D     Instrukcja wypełniania wniosku RSP-D