Na zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna” została podpisana w dniu 08.04.2016 r. Umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Łączna.
Całkowity koszt zadania 28 000 zł
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW 22 400 zł

logo tekst

 

Opublikowano 29.05.2017r.

W dniu 17 maja 2017 roku podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Łączna” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Łączna.

Całkowity koszt zadania - 25 000 zł
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW - 20 000 zł

logo tekst

 

W dniu 17 maja 2017 roku podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania                 pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Łączna” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Łączna.


Całkowity koszt zadania - 25 000 zł

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW - 20 000 zł

azbest 2019 10 23

Opublikowano dnia: 14.10.2019

azbest na stronę

zmn