Treść pochodzi ze strony www.laczna.pl
ŚWIĘTO PLONÓW 2014

24 sierpnia br. odbyły się w Łącznej uroczyste obchody Święta Plonów.

Tegoroczne uroczystości uświetniły występy:

- Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łączna 

- Zespołu Pieśni i Tańca "CIEKOTY" 

- Parodysty "STANA TUTAJA" 

- Zespołu "E-mail" 

KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH 

GWIAZDY WIECZORU - AN DREO & KARINY  
Więcej 2014-08-25
… z sesji Rady Gminy

W dniu  21 sierpnia  2014r. odbyło się na  XLII  w  kadencji  posiedzenie  Rady Gminy w Łącznej. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwały w sprawach:   

a)     ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łączna

b)     regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

c)     nadania  Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

d)     nadania  Honorowego Obywatelstwa Gminy Łączna

e)     zmian budżetu Gminy Łączna na 2014 rok

f)      zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna.
Pokaż artykuł na osobnej stronie.2014-08-22
STYPENDIUM WÓJTA 2014

W dniu 23 czerwca 2010 roku Rada Gminy w Łącznej uchwaliła Program Stypendialny Gminy Łączna.

Głównym założeniem Programu Stypendialnego jest motywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Niniejszy Program wprowadza kryterium dotyczące średniej ocen, różne dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Uchwała w sposób odmienny reguluje także warunki przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia – bierze się również pod uwagę osiągnięcia uzyskane w miesiącach wakacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wybitne osiągnięcia przyznaje się stypendium za wyniki w nauce a jego kwotę podwyższa się o 40% miesięcznej wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia.
Więcej 2014-06-30
Droga powiatowa w Zagórzu po remoncieW miejscowości Zagórze (gmina Łączna) został wyremontowany ponad sześciuset metrowy odcinek drogi powiatowej. Inwestycja kosztowała 500 tys. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu skarżyskiego.


Więcej 2014-06-26
Strona numer:    1   2 3 4 5     Dalej >>