Treść pochodzi ze strony www.laczna.pl
STYPENDIUM WÓJTA 2014

W dniu 23 czerwca 2010 roku Rada Gminy w Łącznej uchwaliła Program Stypendialny Gminy Łączna.

Głównym założeniem Programu Stypendialnego jest motywowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Niniejszy Program wprowadza kryterium dotyczące średniej ocen, różne dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Uchwała w sposób odmienny reguluje także warunki przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia – bierze się również pod uwagę osiągnięcia uzyskane w miesiącach wakacyjnych. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wybitne osiągnięcia przyznaje się stypendium za wyniki w nauce a jego kwotę podwyższa się o 40% miesięcznej wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia.
Więcej 2014-06-30
Droga powiatowa w Zagórzu po remoncieW miejscowości Zagórze (gmina Łączna) został wyremontowany ponad sześciuset metrowy odcinek drogi powiatowej. Inwestycja kosztowała 500 tys. zł i została sfinansowana z budżetu powiatu skarżyskiego.


Więcej 2014-06-26
Bezpłatne szkolenie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Wójt Gminy Łączna zaprasza na
Bezpłatne szkolenie
dla mieszkańców Gminy Łączna

Szkolenie odbędzie się 30.06.2014r. o godz. 1000 w świetlicy gminnej - Łączna 115
 (budynek GOPS i ZGK)


Więcej 2014-06-26
DRZEWKO ZA ODPADY22.06.2014r. odbyła się akcja DRZEWKO ZA ODPADY można było oddać odpady a w zamian dostać atrakcyjna sadzonkę. Akcja zaczęła się o godzinie 9.00 a do odebrania było 500szt. drzewek iglastych  i trwała do wyczerpania zapasów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego w przyszłości zostanie na pewno powtórzona…


Pokaż artykuł na osobnej stronie.2014-06-24
Rodzinny Piknik Ekologiczny

W niedziele 22 czerwca odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny na placu przy Zespole Szkół w Łącznej.  Organizatorem pikniku była Gmina Łączna, a imprezę poprowadził Robert Szumilewicz z Radia Kielce. Dzieci z kółka teatralnego zarecytowały i zaśpiewały wiersze o ekologii następnie odbyły się liczne konkursy z nagrodami. Dzieci otrzymały zabawki i gry o tematyce ekologicznej a dorośli kosze do segregacji odpadów, kosmetyki ekologiczne i nośniki danych...
Więcej 2014-06-24
Strona numer:    1   2 3 4 5     Dalej >>